Musisz uaktualnić Flash Playera
NOWOCZESNE PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE
    ŚCIEKÓW SNOC


oczyszczalnia biodal

Oczyszczalnia typu SNOC działa w oparciu o metodę oczyszczania biologicznego. Oczyszczalnie te znajdują zastosowanie do oczyszczania ścieków bytowych zarówno z domów jednorodzinnych jak i innych obiektów, w których takie ścieki powstają (szkoły, domy wczasowe, ośrodki wypoczynkowe itp.). Substancją aktywną w procesie biodegradacji ścieków jest osad czynny, stanowiący mieszaninę mikroorganizmów. W procesie oczyszczania następuje eliminacja zanieczyszczeń fosforowych oraz azotowych. W procesie oczyszczania nie stosuje się środków chemicznych, a nadmiar osadu czynnego jest cyklicznie usuwany do osadnika wstępnego.

OCZYSZCZALNIA TYPU SNOC

oczyszczalnia biodal

1. Osadnik gnilny
2. Bioreaktor
3. Osadnik wtórny
4. Dyfuzor
5. Pompa podnośnikowa
6. Dmuchawa
7. Rozdzielacz

Ścieki doprowadzane są do osadnika wstępnego, gdzie następuje ich rozdział na części stałe (unoszący się na powierzchni ścieków kożuch i zbierający się na dnie osadnika osad) oraz płynne ("szara woda"). Osad zbiera się na dnie, natomiast "szara woda" dostaje się przelewem do komory napowietrzania, gdzie wraz z osadem czynnym poddawana jest okresowo intensywnemu napowietrzaniu przez system dyfuzorów. Osad rozkłada zanieczyszczenia w ściekach na substancje proste. Ścieki poprzez dolne wycięcie przedostają się do osadnika wtórnego, gdzie następuje oddzielenie zawiesin od osadu czynnego.

Oczyszczone ścieki wypływają przelewem z oczyszczalni. Przelew został zaprojektowany w sposób eliminujący przedostanie się kożucha z powierzchni ścieków. Dalej ścieki odprowadzane są do odbiornika natomiast nadmiar osadu z bioreaktora kierowany jest okresowo przez pompę do osadnika wstępnego.

Napowietrzanie ścieków odbywa się poprzez dmuchawę membranową, która umieszczona jest w pomieszczeniu lub bioreaktorze w specjalnie wydzielonym miejscu eliminującym oddziaływanie środowiska agresywnego. W związku z tym, iż ścieki po oczyszczeniu posiadają II klasę czystości - odbiornikiem ścieków może być np. staw, studnia chłonna, rów. Zagospodarowanie ścieków w obrębie działki nie wymaga zezwoleń. Odprowadzenie ścieków do cieków wodnych wypływających poza teren działki wymaga zezwoleń wodno prawnych.

oczyszczalnia biodal

ZALETY OCZYSZCZALNI SNOC:
  • niski konkurencyjny koszt,
  • wysoka jakość oczyszczania ścieków,
  • niezawodność i trwałość urządzeń,
  • proste i małe rozmiary urządzeń,
  • możliwość stosowania na niewielkich terenach,
  • mała powierzchnia instalacji (brak drenażu) nie ogranicza sposobu zagospodarowania terenu,
  • możliwość stosowania przy wysokim poziomie wód gruntowych, a także na gruntach trudno przepuszczalnych,
  • niskie koszty eksploatacji,
  • działa w oparciu o naturalne procesy biologiczne,
  • łatwa w montażu i bieżącej obsłudze.
CENY OCZYSZCZALNI SNOC:

NAZWA ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW CENA BRUTTO (zł)
Oczyszczalnia SNOC1 4 - 9 6997,00
Oczyszczalnia SNOC2 8 - 18 8162,00
Oczyszczalnia SNOC3 15 - 24 9577,00
Oczyszczalnia SNOC1-SA 4 - 9 8070,00
Oczyszczalnia SNOC2-SA 8 - 18 9278,00
Oczyszczalnia SNOC3-SA 15 - 24 10706,00
Biodal - dla domu, ogrodu i przemysłu.
Bio-Dal Zbigniew Myka 02-796 Warszawa ul. Dembego 9 lok. 10.
Strona główna | Oferujemy | Usługi |Zamówienie | Doradztwo | Kontakt | Polityka cookie
Realizacja: Dpl Agency